Comprehensive Medical Plan

TAWARAN PAKEJ

BENEFITS RM150 RM200 RM300 RM400
Medical Kad
Harga Bilik RM150 Tiada Had Tahunan Had Seumur Hidup RM 850,000
Harga Bilik RM200 Tiada Had Tahunan Had Seumur Hidup RM 1,000,000
Harga Bilik RM200 Tiada Had Tahunan Had Seumur Hidup RM 1,000,000
Harga Bilik RM300 Tiada Had Tahunan Had Seumur Hidup RM 1,500,000
Pampasan Kematian/Lumpuh (TPD) Semulajadi
RM50,000
RM70,000
RM350,000
RM500,000
Pampasan Kematian/Lumpuh (TPD) Akibat Kemalangan
RM60,000
RM90,000
RM380,000
RM550,000
Pampasan Sakit Kritikal (Peringkat Awal)
RM10,000
RM20,000
RM50,000
RM100,000
Pampasan Sakit Kritikal (Peringkat Akhir)
RM10,000
RM30,000
RM70,000
RM150,000
Accident (Asas)
RM10,000
RM20,000
RM30,000
RM50,000
Pampasan Tambahan Pemulihan Diabetes
RM2,000
RM4,000
RM10,000
RM20,000
Pampasan Tambahan Pemulihan Kanser
RM3,500
RM7,000
RM17,500
RM35,000
Pengecualian Sumbangan (Waivers)
Disertakan
Disertakan
Disertakan
Disertakan
Tempoh Matang Polisi
100 Tahun
100 Tahun
100 Tahun
100 Tahun
DAPATKAN NASIHAT KEWANGAN ANDA

Book an Appointment

Scroll to Top